Wat zijn partners?

Partners zijn aangesloten webshops waarmee wij een overeenkomst hebben om hun producten en informatie via Prodrops te mogen weergeven.

 

We maken gebruik van “partners” en “light partners”.

 

Partners

Dit is een webshop die volledig met ons samenwerkt, we hebben toegang tot de actuele prijzen en kunnen dus e-mails sturen als de prijs is gedaald.

 

Light partners

We hebben geen toegang tot de actuele prijzen, dit kan komen doordat deze partner dat niet aanbiedt of omdat we het nog niet hebben gekoppeld aan ons systeem. Je kan dus wel zien dat deze partner het product verkoopt en ook product via hun website kopen maar je krijgt (nu nog) geen prijsverlagingen van deze webshop binnen in je e-mailbox.

Laatst bijgewerkt op 21 September 2021 om 17:50 uur

Meer informatie op je antwoord nodig?

We helpen je graag verder om je een uitgebreidere antwoord te geven.

Stuur ons een berichtje
Wij gebruiken cookies om jouw ervaring te verbeteren. Oké! Lees meer